De fontein in het water aan de E. Hiddingstraat wordt onderhouden door de heren Jack Kloet en Wim Mars, beide wonende aan de E. Hiddingstraat.

Wijkvereniging Steenwijk Noord | info@steenwijknoord.nl

UA-46630491-1