Oktober 2014

Braakliggend terrein Mr. Zigher ter Steghestraat naast school B.

 

Geachte dames en heren,

 

De wijk vereniging is van plan om van bovenstaand terrein een multifunctioneel terrein te maken dat gebruikt kan worden door meerdere gebruikersgroepen.

Dit is toegestaan door de gemeente zolang er geen bouwaanvragen zijn voor hun percelen.

Er kan worden gedacht aan schooltuintjes voor school B, een speelterrein, een fietscross baan voor jonge mountainbikers. Een heem, vlinder of bloemenpluk –tuin of stadslandbouw of een uitlaatmogelijkheid voor honden. Hier is al voor-overleg met de gemeente geweest welke in principe hiermee akkoord is, mits er een goed plan op tafel komt.

Om de wensen en benodigde ruimte voor de bovenstaande aangegeven partijen op een conceptplan in te vullen, vragen wij aan u om uw wensen e.d. aan ons kenbaar te maken. We willen u vragen dit graag voor 15 oktober aanstaande te doen. Dit kan via het forum van de website www.steenwijknoord.nl. Hier is een topic over dit onderwerp geopend.

Ook kunt u dit schriftelijk indienen bij P.H. Brinksma Steenwijkerdiep 115 , 8331 LR Steenwijk.

We denken aan navolgend plan van aanpak;

 

     Na verwerking van uw wensen zal een concept plan in deze aan u worden voorgelegd

       ter nadere bespreking.

     Hierna zal een voorlopig plan worden opgesteld en ter goed keuring aan u worden

       voorgelegd.

     Het goedgekeurde plan zal eerst aan de tegenoverwonende bewoners van de Mr. Zigher

       ter Steghestraat ter beoordeling worden voorgelegd en hierna met de gemeente worden

       besproken en ter goedkeuring worden voorgelegd.

     Na goedkeuring door gemeente en de diverse belangengroepen zal dit plan aan alle

       bewoners van Steenwijk Noord worden voorgelegd.

 

Hierna zal in overleg met de gemeente de uitvoering van het in cultuur brengen worden afgestemd.

Het streven is om dit uiterlijk in het voorjaar 2015 te realiseren.

 

Namens de wijkvereniging zal de belangen commissie vertegenwoordigd worden door de boven genoemde Piet Brinksma. 

 

Om het e.a. in het belang van uw belangen groep te realiseren zijn we afhankelijk van uw reactie in deze. Vandaar de dringende oproep om te reageren.

                                                                                                                                            Met vriendelijke groeten, Piet Brinksma

 

 

Heeft u zelf nog suggesties of wensen voor het braakliggend terug, geef ze door via het forum of mail ze naar info@steenwijkernoord.nl

 

 Plattegrond:

Wijkvereniging Steenwijk Noord | info@steenwijknoord.nl

UA-46630491-1