TUKSEWEG ‘TUSSEN KRUISPUNT LIDL EN VOORMALIG WELKOOPPAND’

 

Op dinsdag 01 september jongstleden is er de presentatie geweest voor ‘kruispunt Lidl en voormalig Welkooppand’.

Deze avond werden de resultaten gepresenteerd, door een van de aanwonen-den, van de werkgroep.

De werkgroep was een voortvloeisel van een workshop, op uitnodiging van de gemeente, aan aanwonenden van de Tukseweg en ook aan de belangengroep van onze wijkvereniging voor de zomervakantie. Op deze eerste avond kwa-men een flink aantal zaken in de geformeerde groepen naar voren! Tevens namen een groot aantal aanwonenden en belangen zitting in de werkgroep. De gemeente en het ingenieursbureau Roelofs kwamen na de zomervakantie als resultaat van alle opmerkingen met een aantal varianten.

De varianten zijn in de werkgroep besproken en na enkele bijeenkomsten is er mooi en gedragen resultaat uit gekomen.

In hoofdlijnen gaat het volgende wijzigen:

- 30 km zone start ter hoogte van de Tuttelstraat

- verbeterd voetpad Steenwijkdiep t.h.v. Welkooppand

- parallelweg tussen Matthijs Kiersstraat en Tuttelstraat komt te vervallen

- fietsers op de hoofdrijbaan ter hoogte van de Tuttelstraat

- gewijzigde toe- en uitritten parallelwegen

- voetgangersoversteken ter hoogte van Lidl en voormalig Welkooppand - doortrekken van groen aan beide zijden van de Tukseweg tot en met de kruising met de Matthijs Kiersstraat.

Het plan gaat nu het benodigde traject in totdat er tot uitvoering over kan worden gegaan naar verwachting begin 2016.

De betrokken bewoners, belangen en gemeente hebben het traject als posi-tief ervaren.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u die stellen aan belangen@steenwijknoord.nl of 0521-521988

Wilt u een duidelijkere plattegrond bekijken? Dan willen we u graag door-verwijzen naar onze website.

 

 

 

Voor een beter en duidelijker plaatje klik op Download voor het pdf bestand.

 

 

Voor een beter en duidelijker plaatje klik op Download voor het pdf bestand.

 

 

Mocht u geen acrobat reader hebben (om de pdf bestanden te bekijken),

dan kunt u via deze link downloaden.

Wijkvereniging Steenwijk Noord | info@steenwijknoord.nl

UA-46630491-1