Wijkvereniging wil niet naar Nijenstede

Roland Heerschop, Elly van der Maas, Albertine de Jonge, Winy Hoogma en Piet Brinksma van wijkvereniging Steenwijk Noord. ‘Verhuizen naar Nijenstede doen we niet.’ - Foto: Sieb van der Laan

 

Steenwijk - Wijkvereniging Steenwijk Noord zit al een kwart eeuw in ‘t Torennest, ook wel het Vuso-gebouw genoemd, maar als het aan de gemeente Steenwijkerland ligt duurt dat niet lang meer.

 

‘Een datum is niet genoemd, maar de gemeente wil ons laten verhuizen naar de ontmoetingsruimte van Nijenstede’, zeggen voorzitter Albertine de Jonge, Elly van der Maas, Roland Heerschop, Piet Brinksma en Winy Hoogma van de wijkvereniging.
‘Ruim de helft van onze leden heeft aangegeven hier in ‘t Torennest te willen blijven, anders zeggen ze het lidmaatschap op. En als bestuur is het voor ons een uitgemaakte zaak dat we niet naar Nijenstede gaan. We laten ons niet in een rusthuis duwen.’ Het plan van de gemeente voor de verhuizing speelt al een tijdje. ‘Maar we voelen de laatste maanden dat ze ons meer onder druk zetten.’ ’t Torennest ligt mooi centraal in de wijk. ‘Een mooie open locatie, die goed bereikbaar is. We kunnen hier alle activiteiten, ook die voor de jeugd, onder een dak houden. Dat willen we ook, wijkaangelegenheden op meerdere locaties vinden we niks. Zo is er al gesproken over School B, waar we ook iets zouden kunnen doen, maar dat willen we niet. Er is hier ook een mooie ruimte rond het gebouw voor activiteiten en onze jeu de boulesbanen liggen er ook.’ De combinatie met Nijenstede wordt een slechte keuze genoemd. ‘Activiteiten voor kinderen die lawaai geven, kunnen zeker niet. In de reglementen van Noorderboog, waaronder Nijenstede valt, staat ook te lezen dat rust in het gebouw hoog in het vaandel staat. Je kunt daar niet op woensdagmiddag een disco houden. Onze wijk is heel erg aan het verjongen. Ook onze tieners voelen niets voor een gang naar Nijenstede.’

Veel raakvlakken met de situatie rond wijkcentrum De Oerthe

De gang van zaken in Steenwijk Noord heeft veel raakvlakken met de situatie rond wijkcentrum De Oerthe op de Oostermeenthe. Daar heeft wijkvereniging De Middenweg aangegeven niet naar De Meenthehof te willen verhuizen. En daar wacht men al een paar jaar op duidelijkheid, en komen er van de gemeente geen antwoorden op heldere vragen. In Noord is men ook niet te spreken over de communicatie van gemeentezijde. ‘Op onze vragen krijgen we geen antwoord. Er is al een paar keer toegezegd dat wethouders ons bezoeken. We horen niets, en zien niemand.’

Afbraak

Er is door de gemeente al eens gesproken over afbraak van ‘t Torennest, en woningbouw op deze locatie. Volgens de mensen van de wijkvereniging heeft de gemeente geen idee wie er allemaal gebruik maken van het wijkcentrum. ‘Naast ons gaat het om de Vuso, een zangkoor, kerkgenootschap, Deltion College, EHBO, en een kaartclub.’
Wim Mars van de Vuso heeft ook bericht gehad van de gemeente. ‘Wij hoeven niet naar Nijenstede, maar de gemeente wil voor ons ook andere ruimte zoeken. Daar voelen we weinig voor, we zitten hier prima. Op een verhuizing zit niemand van ons te wachten.’

 

Meer info : www.steenwijkercourant.nl

Wijkvereniging Steenwijk Noord | info@steenwijknoord.nl

UA-46630491-1