De wijkvereniging Steenwijk Noord wil belangenbehartiging van de wijkbewoners door:

  • Spreekbuis naar de gemeente te zijn.
  • Verzamelen en bundelen van ideeën en meningen.
  • Signaleren van (on)gewenst gedrag of zaken.
  • Samenhorigheid versterken.
  • Organiseren van activiteiten.
  • Ontplooien van initiatieven.

 

Volg ons ook op Twitteren Facebook

 

 

 
 


DRINGENDE OPROEP

 

 

Onze secretaris legt, na heel wat jaren zich heel hard 

te hebben ingezet voor onze wijkvereniging, per februari haar taken neer. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaris! 

 

Met het afscheid nemen van dit bestuurslid, wordt het bestuur echt veel te klein om goed te kunnen functioneren. 

 

Indien zich niemand bij het bestuur kan voegen, dan zijn wij genoodzaakt om in de nabije toekomst na te denken over het voortzetten van de wijkvereniging! 

KORTOM: DRINGEND BESTUURSLEDEN GEZOCHT! 

 

Heb je vragen of wil je een keer een bestuursvergadering bijwonen om te zien hoe e.e.a gaat? Dan horen wij dat graag! 

Mail ons: bestuur@steenwijknoord.nl of bel met Elly van der Maas 52 15 23 


 

Leuke verrassing voor RSG Trompmeester

 

De voorzitter van ‘Wijkvereniging Steenwijk Noord’ nam een paar weken geleden contact om met meneer Linde, docent tuin in het praktijkonderwijs, en deed een erg gul voorstel. Een aantal leden van de wijkvereniging is ook ouder van leerlingen bij ons op school. Zo is in de wijkvereniging het idee ontstaan om ‘iets voor de school te doen’.

Cursus bosmaaien
Een groep leerlingen van het praktijkonderwijs is bezig met een cursus bosmaaien. Het zou voor de leerlingen erg fijn zijn om te kunnen oefenen op school. Nu is de aanschaf van een professionele bosmaaier een hele rib uit het begrotingslijf van de ‘sectie tuin’. En dat geldt al helemaal voor de allernieuwste modellen die volledig via een sterke accu worden aangedreven. 
 
Gul aanbod
Wat is nu dan dat gulle aanbod van de wijkvereniging? Twee gloednieuwe professionele, zeer sterke accu bosmaaiers, één professionele accu aangedreven heggenschaar, een set sterke accu’s en alsof dat nog niet genoeg is een power accu oplaadstation, waarmee alle accu’s in slechts een half uur kunnen worden opgeladen. De machines kunnen vervolgens stil en sterk hun werk doen voor ongeveer drie uur!

Tegenprestatie
Als kleine tegenprestatie mogen de leerlingen het terrein bij School B enkele malen per jaar onderhouden, met de bosmaaier natuurlijk. De machines werden op locatie, bij ‘Het Kiemhuis’ van Buro Ecolan in Frederiksoord, aangeboden door de voorzitter van de Wijkvereniging Steenwijk Noord, mevrouw Heerschop.


 

 

 

 

 Herinrichting Torenlanden

 

      Voor meer informatie ga naar de url http://www.steenwijkerland.nl/herinrichtingtorenlanden

 

 

 

Waarom

De wijk Torenlanden krijgt een flinke opknapbeurt. De riolering in de wijk is aan vervanging toe.

In de nieuwe situatie leggen we een regenwaterriool in de rijbaan aan. Het wegdek van de Mr. Zigher ter Steghestraat moet worden vervangen en de weginrichting is een punt van aandacht. De weg kent vele gebruikers: van bewoners en schoolkinderen tot werknemers en bezoekers van bedrijven en binnenstad. Ook landbouwverkeer en het openbaar vervoer maken er gebruik van. Met de herinrichting van de Mr. Zigher ter Steghestraat gaat een belangrijke verkeersader in Steenwijk op de schop. De verkeersveiligheid staat daarbij op nummer 1. Alle werkzaamheden bij elkaar zorgen voor een flinke kwaliteitsimpuls voor Torenlanden. We gaan de werkzaamheden zoveel mogelijk combineren en meteen ook op meer plaatsen in de wijk de openbare ruimte onder de loep nemen. Er ligt nog geen panklaar ontwerp voor de herinrichting van de wijk. Daarover gaan we samen met wijkvereniging Steenwijk Noord, bewoners en belanghebbenden in overleg.

 

Wanneer

In de zomer van 2016 starten de overleggen met de bewoners en belanghebbenden. De uitvoering van het werk start begin 2017 en duurt naar verwachting tot eind december 2017.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Vroklage van de afdeling openbare werken gemeente Steenwijkerland, telefoonnummer 14 0521, arjan.vroklage@steenwijkerland.nl

 

Zie ook

Tekeningen

Video

 

 

 

Voorgestelde Situatie fietsers van Centrum naar Dolderbrug

 

Voorgesteld wordt om zoals op onderstaande tekening de fietsers wat eerder af te buigen, zodat ze met een vloeiende beweging van de hoofdrijbaan af gaan.

Om het plan (en groen) niet teveel geweld aan te doen is het voorstel om een de weg met ongeveer een 1 meter te verbreden vanaf het begin van de VOP tot de aansluiting van het fietspad.

De verbreding van de weg (fietssugestiestrook) kan dan net als aan de overzijde en het fietspad, worden uitgevoerd met de rode dubbelklinkers.

 

BESTAANDE SITUATIE:

 

 

NIEUWE SITUATIE:

 

 

 


 

laatst gewijzigd: 18-01-2018

 

 

 

 

 

Wijkvereniging Steenwijk Noord | info@steenwijknoord.nl

UA-46630491-1