De wijkvereniging Steenwijk Noord wil belangenbehartiging van de wijkbewoners door:

  • Spreekbuis naar de gemeente te zijn.
  • Verzamelen en bundelen van ideeën en meningen.
  • Signaleren van (on)gewenst gedrag of zaken.
  • Samenhorigheid versterken.
  • Organiseren van activiteiten.
  • Ontplooien van initiatieven.

 

Geachte werkgroepen,

 

Gezien de recente ontwikkelingen betreffende het COVID-19 virus vindt het bestuur van wijkvereniging Steenwijk Noord het op dit moment niet verantwoord om evenementen te organiseren / faciliteren uit naam van de wijkvereniging. Tot nader order (in ieder geval tot en met 19 april) verzoeken wij dan ook om alle evenementen af te gelasten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Steenwijk Noord 

 

 

 

 


 

 

 

Volg ons ook op Twitteren Facebook

 

Herinrichting Torenlanden

 

      Voor meer informatie ga naar de url http://www.steenwijkerland.nl/herinrichtingtorenlanden

 

 

 

Waarom

De wijk Torenlanden krijgt een flinke opknapbeurt. De riolering in de wijk is aan vervanging toe.

In de nieuwe situatie leggen we een regenwaterriool in de rijbaan aan. Het wegdek van de Mr. Zigher ter Steghestraat moet worden vervangen en de weginrichting is een punt van aandacht. De weg kent vele gebruikers: van bewoners en schoolkinderen tot werknemers en bezoekers van bedrijven en binnenstad. Ook landbouwverkeer en het openbaar vervoer maken er gebruik van. Met de herinrichting van de Mr. Zigher ter Steghestraat gaat een belangrijke verkeersader in Steenwijk op de schop. De verkeersveiligheid staat daarbij op nummer 1. Alle werkzaamheden bij elkaar zorgen voor een flinke kwaliteitsimpuls voor Torenlanden. We gaan de werkzaamheden zoveel mogelijk combineren en meteen ook op meer plaatsen in de wijk de openbare ruimte onder de loep nemen. Er ligt nog geen panklaar ontwerp voor de herinrichting van de wijk. Daarover gaan we samen met wijkvereniging Steenwijk Noord, bewoners en belanghebbenden in overleg.

 

Wanneer

In de zomer van 2016 starten de overleggen met de bewoners en belanghebbenden. De uitvoering van het werk start begin 2017 en duurt naar verwachting tot eind december 2017.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Vroklage van de afdeling openbare werken gemeente Steenwijkerland, telefoonnummer 14 0521, arjan.vroklage@steenwijkerland.nl

 

Zie ook

Tekeningen

Video

 

 

 

Voorgestelde Situatie fietsers van Centrum naar Dolderbrug

 

Voorgesteld wordt om zoals op onderstaande tekening de fietsers wat eerder af te buigen, zodat ze met een vloeiende beweging van de hoofdrijbaan af gaan.

Om het plan (en groen) niet teveel geweld aan te doen is het voorstel om een de weg met ongeveer een 1 meter te verbreden vanaf het begin van de VOP tot de aansluiting van het fietspad.

De verbreding van de weg (fietssugestiestrook) kan dan net als aan de overzijde en het fietspad, worden uitgevoerd met de rode dubbelklinkers.

 

BESTAANDE SITUATIE:

 

 

NIEUWE SITUATIE:

 

 

 


 

laatst gewijzigd: 01-11-2018

 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging Steenwijk Noord | info@steenwijknoord.nl

UA-46630491-1