De wijkvereniging Steenwijk Noord wil belangenbehartiging van de wijkbewoners door:

  • Spreekbuis naar de gemeente te zijn.
  • Verzamelen en bundelen van ideeën en meningen.
  • Signaleren van (on)gewenst gedrag of zaken.
  • Samenhorigheid versterken.
  • Organiseren van activiteiten.
  • Ontplooien van initiatieven.

 

Volg ons ook op Twitteren Facebook

 

 

 


 

Leuke verrassing voor RSG Trompmeester
De voorzitter van ‘Wijkvereniging Steenwijk Noord’ nam een paar weken geleden contact om met meneer Linde, docent tuin in het praktijkonderwijs, en deed een erg gul voorstel. Een aantal leden van de wijkvereniging is ook ouder van leerlingen bij ons op school. Zo is in de wijkvereniging het idee ontstaan om ‘iets voor de school te doen’.

Cursus bosmaaien
Een groep leerlingen van het praktijkonderwijs is bezig met een cursus bosmaaien. Het zou voor de leerlingen erg fijn zijn om te kunnen oefenen op school. Nu is de aanschaf van een professionele bosmaaier een hele rib uit het begrotingslijf van de ‘sectie tuin’. En dat geldt al helemaal voor de allernieuwste modellen die volledig via een sterke accu worden aangedreven. 
 
Gul aanbod
Wat is nu dan dat gulle aanbod van de wijkvereniging? Twee gloednieuwe professionele, zeer sterke accu bosmaaiers, één professionele accu aangedreven heggenschaar, een set sterke accu’s en alsof dat nog niet genoeg is een power accu oplaadstation, waarmee alle accu’s in slechts een half uur kunnen worden opgeladen. De machines kunnen vervolgens stil en sterk hun werk doen voor ongeveer drie uur!

Tegenprestatie
Als kleine tegenprestatie mogen de leerlingen het terrein bij School B enkele malen per jaar onderhouden, met de bosmaaier natuurlijk. De machines werden op locatie, bij ‘Het Kiemhuis’ van Buro Ecolan in Frederiksoord, aangeboden door de voorzitter van de Wijkvereniging Steenwijk Noord, mevrouw Heerschop.


 

 

 Er zijn weer nieuwe activiteiten voor de jeugd.

Klik hier


 


 


STOP DE LAAGVLIEGROUTE!

TEKEN DE PETITIE


Vanaf 2019 dalen duizenden vliegtuigen over grote delen van Overijssel naar vliegveld Lelystad. Zes keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks een kilometer hoogte! Zwolle, het Vechtdal, Salland, de Lemelerberg, de Holterberg en de Weerribben worden in het hart getroffen.


De laagvliegroutes gaan een enorm deel van Overijssel bestrijken, van de Weerribben, Kampen en Zwolle tot heel Salland en een deel van Twente tot aan Almelo.  


De "tuin van Nederland", waar het nu nog stil is 's nachts. U en ik krijgen straks te maken met structureel ernstig vlieglawaai. In uw eigen dorp, maar ook boven onze kroonjuwelen als de Weerribben en de Sallandse Heuvelrug, Holterberg met zijn korhoenders, Beneden Reggegebied, De Borkeld en het Vechtdal. Een wandeling hier is straks nooit meer het zelfde.


Nu hebben de provincie Overijssel noch Overijsselse gemeenten (alleen Kampen) deel genomen aan het overleg over de keuze voor vliegroutes. Zij waren niet uitgenodigd, terwijl de provincie liet zich vertegenwoordigen door Gelderland. Vervolgens zijn vliegroutes getekend boven gebieden die niet bij dit overleg (de zogenaamde Alderstafel) vertegenwoordigd waren.


Daarnaast is voor heel Overijssel ten westen van Zwolle geen onderzoek naar de gevolgen van deze vliegroutes voor onze veiligheid, gezondheid, ons milieu en onze natuur. Schandalig, want we krijgen gigantische lasten, 0 lusten, maar zijn daarover nooit geïnformeerd. 


SchipholGroup gaat ongevraagd heel laag over het groene, toeristische en toch ook dichtbevolkte Overijssel heen vliegen!


Om de vliegroutes tegen te houden is er een on-line petitie geopend. Het is cruciaal dat u, liefst zo snel mogelijk, de petitie ondertekent via https://petities.nl/petitions/red-overijssel-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger?locale=en


U kunt ons ook volgen op twitter (twitter.com/hoogoverijssel), Facebook en komende week gaat onze website www.hoogoverijssel.nl in de lucht.

 

Veel dank voor uw moeite.

 

 

  

Nieuwe belettering Wijkgebouw

 

 

 Herinrichting Torenlanden

 

      Voor meer informatie ga naar de url http://www.steenwijkerland.nl/herinrichtingtorenlanden

 

 

 

Waarom

De wijk Torenlanden krijgt een flinke opknapbeurt. De riolering in de wijk is aan vervanging toe.

In de nieuwe situatie leggen we een regenwaterriool in de rijbaan aan. Het wegdek van de Mr. Zigher ter Steghestraat moet worden vervangen en de weginrichting is een punt van aandacht. De weg kent vele gebruikers: van bewoners en schoolkinderen tot werknemers en bezoekers van bedrijven en binnenstad. Ook landbouwverkeer en het openbaar vervoer maken er gebruik van. Met de herinrichting van de Mr. Zigher ter Steghestraat gaat een belangrijke verkeersader in Steenwijk op de schop. De verkeersveiligheid staat daarbij op nummer 1. Alle werkzaamheden bij elkaar zorgen voor een flinke kwaliteitsimpuls voor Torenlanden. We gaan de werkzaamheden zoveel mogelijk combineren en meteen ook op meer plaatsen in de wijk de openbare ruimte onder de loep nemen. Er ligt nog geen panklaar ontwerp voor de herinrichting van de wijk. Daarover gaan we samen met wijkvereniging Steenwijk Noord, bewoners en belanghebbenden in overleg.

 

Wanneer

In de zomer van 2016 starten de overleggen met de bewoners en belanghebbenden. De uitvoering van het werk start begin 2017 en duurt naar verwachting tot eind december 2017.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Vroklage van de afdeling openbare werken gemeente Steenwijkerland, telefoonnummer 14 0521, arjan.vroklage@steenwijkerland.nl

 

Zie ook

Tekeningen

Video

 

 

 

Voorgestelde Situatie fietsers van Centrum naar Dolderbrug

 

Voorgesteld wordt om zoals op onderstaande tekening de fietsers wat eerder af te buigen, zodat ze met een vloeiende beweging van de hoofdrijbaan af gaan.

Om het plan (en groen) niet teveel geweld aan te doen is het voorstel om een de weg met ongeveer een 1 meter te verbreden vanaf het begin van de VOP tot de aansluiting van het fietspad.

De verbreding van de weg (fietssugestiestrook) kan dan net als aan de overzijde en het fietspad, worden uitgevoerd met de rode dubbelklinkers.

 

BESTAANDE SITUATIE:

 

 

NIEUWE SITUATIE:

 

 

 

  


 

Schop in de grond voor ‘groene oase’ in Steenwijk Noord

 

 Steenwijk - Jarenlang was het braakliggend terrein, maar daar komt nu verandering in.

 

Een aantal actieve wijkbewoners uit Steenwijk Noord heeft er gezamenlijk voor gezorgd dat het stuk grond naast School B wordt omgetoverd tot een aantrekkelijk landschap met groentetuintjes, schooltuintjes, sloten en singels, een kikkerpoel en een boomgaard.

Fietscrossbaan en speelveld

Ook het naastgelegen stuk grond, eigendom van Plegt-Vos, wordt heringericht: hier komt een fietscrossbaan voor de jeugd en een speelveld met doelpaaltjes. Maandag ging de eerste schop de grond in; 4 juni volgt de officiële opening.
Maandag is een grote kraan begonnen met het afgraven van de grond, waarna er teelaarde op aangebracht kan worden. ‘Nodig om het geheel in cultuur te brengen voor de tuintjes', aldus een tevreden Piet Brinksma. Samen met Roland Heerschop en Sebastiaan Brand maakt hij deel uit van de werkgroep die het hele project aan het rollen heeft gebracht.

Provinciale pilot

Marlous Goeman, projectleider Energie en Duurzaamheid van Natuur en Milieu Overijssel, prijst de actieve wijkvereniging die voor dit staaltje burgerparticipatie heeft gezorgd. 'Dit project in Steenwijk is (met Enschede en Zwolle) een van de drie provinciale pilots', vertelt ze. 'Het gaat er om dat bewoners samenwerken met de gemeente om een stuk tijdelijke natuur te realiseren. Daar heeft de provincie subsidie voor beschikbaar gesteld.'

Tijdelijke natuur

Het gaat om tijdelijke natuur. Deze grond - waar ooit betonfabriek Concrelit gevestigd was - is  eigendom van de gemeente Steenwijkerland, die er vooralsnog geen plannen mee heeft. 'Het terrein heeft als bestemming maatschappelijke ontwikkeling, maar tot nu toe is er nog geen definitieve bestemming voor', vertelt René Binnenmars van de gemeente Steenwijkerland. 'Zolang er nog geen ontwikkelingen zijn, juichen wij het toe dat de wijkbewoners zelf met zo’n plan komen en het willen utivoeren.’

Speelse paadjes

Piet Brinksma en zijn mede werkgroep leden beseffen terdege dat hun project tijdelijk is. 'Maar we voorzien in de nabije toekomst geen concrete plannen. Nu wordt er echt iets met dit stuk grond gedaan, en dat wordt breed gedragen in de wijk.’ Tot nu toe werd het veld vooral gebruikt door mensen die hier hun uit hond uitlieten. In de nieuwe opzet kunnen honden nog steeds los open; namelijk in het deel met sloten en singels (ribben). Hier worden speelse paadjes aangelegd voor zowel mens als dier, die aansluiten op het wandelpad dat rond het gebied ligt en dat uitkomt bij de Capellekade 10.

Er komen groentetuintjes voor mensen uit de wijk en schooltuintjes die worden onderhouden door leerlingen van de naastgelegen School B, die ook nauw betrokken is  bij de plannen.

Koppengeld

Het hele project kan gerealiseerd worden dankzij de provinciale subsidie en het zogeheten koppengeld vanuit de gemeente á 1.500 euro. Het project komt voort uit de wijkvisie, waarna een belangengroep die voortkomt uit de wijkvereniging het verder heeft opgepakt. De hele wijk is betrokken bij de planvorming. De afdeling groen van de gemeente heeft geadviseerd over de beplanting, zodat het gebiedje aantrekkelijk wordt voor vlinders en insecten en het natuurlijke water in het gebied zijn loop krijgt.

 

 Referentie: Steenwijkercourant

 

 

  Media is ook geweest, te weten RTV Oost en de Steenwijker Courant

  (Wilbert Bijzitter en mevrouw Wegenaar)

  RTV Oost heeft zowel radio verslag als tv opnamen gemaakt.

  Radio zal dinsdag 03-05-2016 worden uitgezonden rond 17.30 uur

  en TV zal waarschijnlijk woensdag 04-05-2016 uitgezonden worden.

 

  Daarna zal het item als het goed is nog terug te vinden zijn via de

  website van RTV Oost.

 

  Link naar website RTV OOST

 

 


 

 ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

HELPENDE HANDEN GEZOCHT!

 

Onze jeugdcommissie heeft alle activiteiten geannuleerd! Er zijn spijtig genoeg te weinig handen over om alle activiteiten te organiseren!

Wie of wij lijkt het leuk om te helpen met activiteiten voor onze jeugd in de wijk te organiseren? 
Een knutselmiddag, bowlen, schaatsten, Sint Maarten,paaseieren zoeken en de Buitenspeeldag, organiseren we onder andere.

Ben jij iemand die het leuk lijkt om ons te helpen of ken je iemand? We horen het graag!

We willen u vragen dit bericht zoveel mogelijk te delen! Bijvoorbaat dank!

 

 

 


 

 

WIE WORDT DE NIEUWE TOUWSLAGER VAN STEENWIJK ?

 

Touw, wie kent het niet. Al vanaf de oudheid was het een van de meest gebruikte producten in de hele wereld. Zonder touw hadden bijvoorbeeld monumenten als piramides en tempels in het oude Egypte niet gebouwd kunnen worden. In Westerns en onze Middeleeuwen werd touw veelal gebruikt voor onder meer de galg, maar vooral op de boerderij. En niet te vergeten in de scheepvaart.
 
En zo ontstond het beroep van touwslager, de vakmensen die touw maakten. Ook Steenwijk kende eeuwenlang bedrijfjes die touw maakten, de touwslagerijen. Naar bekend waren er de afgelopen twee eeuwen zeker vijf touwslagerijen, allemaal aan de binnen- of buitenkant van de wallen gevestigd. De paden langs de oude stadswallen waren daarvoor namelijk uitmuntend geschikt.
 
Op de plek waar nu de bioscoop staat aan de Goeman Borgesiusstraat stond de touwslagerij van Panhuis, die van de familie Middelwijk aan de gracht vlakbij de houten brug achter EekeringeOosterpoort, die van de familie Langman achter de voormalige School B aan de Woldpoort, die van de familie Visscher tegenover villa Ramswoerthe en tenslotte die van de familie Van Dalen, eerst aan de Molenwal en later aan de Looijersgracht.
 
In Steenwijk zijn in de loop der jaren door de opkomst van metaal al deze touwbanen verdwenen, de  laatste was van de  familie Van Dalen. Tot 1966 heeft deze het bedrijf gehad aan de Looijersgracht en is toen verhuisd naar  het industrieterrein om daar in 1985 geheel met de productie te stoppen. De onderdelen van de touwslagerij werden de gemeente aangeboden en verhuisden naar de gemeentwerf.
 
De gemeente Steenwijkerland wil Steenwijk graag als oude vestingstad profileren om het daardoor aantrekkelijker te maken voor toeristen om de stad te bezoeken. Daarbij mag een monument van een touwslagerij niet ontbreken.
 
Liesbeth Hermans en Kobie Storm van de werkgroep documentaires van de Historische Vereniging Steenwijk maken momenteel een documentaire over het beroep touwslager en de historie van de Steenwijker touwslagerijen.
Het zou toch prachtig zijn als in deze documentaire een monument van een touwslagerij in vestingstad Steenwijk model zou kunnen staan.
 
Inmiddels is daartoe een eerste aanzet gegeven. Het weer opzetten van een touwslagerij met lijnbaan is volgens Henk van Dalen, de laatste touwslager van Steenwijk, goed mogelijk omdat de onderdelen er nog grotendeels zijn en wat er nog ontbreekt makkelijk is te maken.
 
De meest geschikte locatie is bij woonzorgcentrum Nijenstede, tegenover de Noordwal. Directeur Janny Meijering reageerde al enthousiast op dit plan. Ook wethouder Jacques Wagteveld en enkele topambtenaren staan er positief tegenover en bij de wijkvereniging Steenwijk Noord is het plan in goede aarde gevallen.
 
Het weer opzetten van een touwslagerij wordt dus breed gedragen en financieel liggen er volop kansen het te realiseren. Maar wat als de touwbaan er is. Dan is het de bedoeling dat de touwslagerij af en toe weer gaat draaien. Gedacht wordt aan demonstraties touwslaan tijdens de Vestingweken, om bijvoorbeeld kinderen hun eigen springtouwtje te  laten maken.  Of  demonstraties tijdens georganiseerde stadswandelingen. Of projectmatig in bijvoorbeeld school- of bedrijfsverband. Kortom, meer dan alleen een statisch monument van de vestingstad Steenwijk.
 
Om de touwslagerij dus af en toe te kunnen laten draaien, zijn er touwslagers nodig, vrijwilligers. Nu  kan Henk van Dalen (bijna 90 jaar) of zijn zoon Jan Willem nog liefhebbers opleiden tot touwslager. Een uitdaging voor de bewoners van Steenwijk-Noord, maar voor eigenlijk alle Steenwijkers. Wie durft deze handschoen op te pakken en wordt de nieuwe touwslager van Steenwijk? Leeftijd is niet van belang, enthousiasme wel.
 
Aanmelden kan bij:
 
Kobie Storm

Dr. B. ten Broeckestraat 3 in Steenwijk

email: kobiestorm@hotmail.com

tel:  0624657905

 

 


 

 

 

Oproep: Wijkvisie 2.0

 

 

 Denk mee over de toekomst van onze wijk!

De wijkvisie moet dit jaar vernieuwd worden. Naast hulp uit bestuur en belangen zoeken we mensen die zich ongeveer een half jaar willen inzetten om dit te realiseren. In deze visie willen we ook graag richtlijnen opnemen voor de wijk hoe die er uit moet zien na het vervangen van de riolering in 2017/2018. 

 

We hopen medio maart/april 2016 te starten. Het traject zal ongeveer een half jaar in beslag nemen met ongeveer 1x per 2 weken vergaderen (zo is de eerste wijkvisie ongeveer tot stand gekomen).

 

 

Wilt u meedenken en een nieuwe Wijkvisie samenstellen? 

 U kunt zich melden via info@steenwijknoord.nl of bij voorzitter of secretaris van de wijkvereniging

 


 

Abonneren op onze Nieuwsbrief?

Vul uw emailadres in

 


Maak kennis met de mensen achter de schermen van onze wijkvereniging. 


 

BESTUURLEDEN

&

JEUGD - COMMISSIE LEDEN

GEZOCHT !

 

BEL OF MAIL ONS DAN EENS VOOR MEER

INFORMATIE VIA 0521-521988 OF VIA

EMAIL: INFO@STEENWIJKNOORD.NL

 


 

laatst gewijzigd: 20-06-2017

 

 

 

 

 

Wijkvereniging Steenwijk Noord | info@steenwijknoord.nl

UA-46630491-1